امروز:۲۶ /۰۷ /۱۳۹۷

Expert Advice

/Expert Advice
Expert Advice ۱۳۹۵-۸-۱۷ ۰۴:۰۶:۰۶ +۰۳:۳۰

لیست و جدول کلاسهای جبرانی

لیست کلیه کلاس های جبرانی که با اعلام رسمی اساتید به واحد امورکلاس ها تشکیل خواهندشد.به قرارجدول ذیل اعلام می گردد. با آرزوی موفقیت امورآموزش موسسه آموزش عالی تاکستان ردیف تاریخ برگزاری کلاس جبرانی نام [...]

*اطلاعیه مهم* قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابرسی ، کارشناسی ارشد حسابداری ،کارشناسی پیوسته حسابداری و مدیریت بازرگانی …

دانشجویان گرامی باید دروس را طبق جدول پیوست با کد مرتبط با ورودی خود اخذ نمایند.چنانچه مغایرتی در اخذ این دسته از دروس با کد های مرتبط با ورودی خود مشاهده کردند هرچه سریعتر جهت [...]

عدم تشکیل کلاس

لیست کلیه کلاس هایی که به دلیل اعلام اساتید در تاریخ خاصی تشکیل نخواهدشد به قرارجدول ذیل اعلام می گردد.لازم به ذکراست کلاس های جبرانی آنها طبق برنامه اعلام شده از سوی استاد متعاقبا و [...]

Professional Pet Care

Pet owners trust us to look after the needs of their beloved companions. We are specialists committed to delivering the very highest of veterinary care and affection.

Contact Us