امروز:۲۷ /۱۱ /۱۳۹۷

دانشجویان دارای شرایط اخراجی

//دانشجویان دارای شرایط اخراجی

دانشجویان دارای شرایط اخراجی

آخرین هشدار!

اطلاعیه فوری:دانشجویان دارای شرایط اخراجی

دانشجویـان جـدول ذیـل دارای شرایط اخـراج (۳تـرم مشروطی و اتـمام سنوات) بـوده و مـی بایست دراسرع وقت نسبت به درخواست مجوز کمیسیون مواردخاص استانی  و ارائه مدارک اقدام نمایند، درغیر این صورت موسسه مسئول عواقب احتمالی ناشی از تاخیر در ارائه مدارک نخواهد بود. این دانشجویان می بایست جهت اطلاع ازمدارک‌لازم‌ بـه واحدآمـوزش مـوسسه‌ مراجعه نمایند. ضمنـا آخـرین مهلت ارائه مـدارک ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

۱

انیس طاهرخانی

کارشناسی ارشد حسابداری

۹۴۱۱۱۴۰۲۳

۲

حمزه کاظمی

کارشناسی ارشد حسابداری

۹۲۱۱۳۴۰۲۴

۳

سمیه طاهرخانی

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

۹۴۹۰۸۲۰۰۱

۴

امیرعارفی راد

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

۹۳۰۲۰۸۰۲۲

۵

مهلا برزگر محمدی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

۹۳۵۷۱۸۰۴۲

۶

فاطمه ابوهارون

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

۹۳۵۷۱۸۰۵۰

۷

سیدسعید موسوی

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

۹۵۰۶۰۵۰۰۹

۸

محسن الهامی پور

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

۹۳۸۵۵۹۰۰۷

۹

صادق عسگری

کاردانی مکانیک خودرو

۹۴۰۸۰۲۰۰۱

۱۰

احسان رنکیه

کاردانی مکانیک خودرو

۹۴۰۸۰۲۰۱۰

۱۱

آریا جلیلوند

کاردانی ساختمان

۹۴۰۴۰۲۰۰۱

۱۲

مجتبی عسگری

کاردانی معماری

۹۳۲۲۱۱۰۳۹

۱۳

محمدجواد حسین زاده

کاردانی مکانیک خودرو

۹۴۰۸۰۲۰۱۳

۱۴

مریم سعیدی

کاردانی معماری

۹۴۲۲۱۱۰۱۳

۱۵

شاهین صلاحی

کاردانی نرم افزار

۹۴۲۱۱۱۰۰۸

۱۶

بهاره یزدانی

کاردانی نرم افزار

۹۴۲۱۱۱۰۱۶

۱۷

اویس جلیلوند

کاردانی حسابداری

۹۵۲۴۱۱۰۱۶

۱۸

مبین محمد حسینی

کاردانی معماری

۹۴۲۲۱۱۰۰۱

۱۹

رضا غفاری علیائی

کاردانی حسابداری

۹۴۲۴۱۱۰۱۳

۲۰

فاطمه سادات موسوی هنجی

کاردانی حسابداری

۹۴۲۴۱۱۰۱۰

۲۱

محسن حسن نژاد

کاردانی حسابداری

۹۴۲۴۱۱۰۰۷

۲۲

ادریس شبانی

کاردانی مکانیک خودرو

۹۴۰۸۰۲۰۰۳

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

توسط | ۱۳۹۷-۶-۱۴ ۰۵:۱۷:۴۷ +۰۴:۳۰ شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه