امروز:۲۷ /۱۱ /۱۳۹۷

نحوه درج نشانی نویسندگان مقاله

//نحوه درج نشانی نویسندگان مقاله

نحوه درج نشانی نویسندگان مقاله

قالب فارسی :

گروه ………، دانشکده ………، موسسه آموزش عالی تاکستان ، قزوین ، ایران .

قالب لاتین : 

Department of …….,Faculty of ……..,Takestan Institute of Higher Education , Qazvin , Iran

توسط | ۱۳۹۷-۱۱-۱۷ ۱۲:۱۱:۲۰ +۰۳:۳۰ تیر ۵ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :

ثبت ديدگاه