سه شنبه 6 مرداد 1394

 
 
 

 
ارتباط با ما :: دفترچه تلفن :: آلبوم دانشگاه :: خانواده و دانشگاه :: واحد انفورماتیک دانشگاه :: هیئت علمی :: صفحه اصلی ::        
 

 

 
به وب سايت دانشگاه غير انتفاعي تاكستان خوش آمديد ... روز شمار تاسیس دانشگاه: 2642 روز

:: اطلاعیه ها

 

 
 

شروع ثبت نام ترم تابستان 1394/04/20

پایان ثبت نام ترم تابستان 1394/04/23

شروع کلاسهای ترم تابستان 1394/04/30

پایان کلاسهای ترم تابستان 1394/06/05

شروع امتحانات ترم تابستان 1394/06/09

پایان امتحانات ترم تابستان 1394/06/12

شروع ثبت نام ترم تابستان 1394/04/20

پایان ثبت نام ترم تابستان 1394/04/23

شروع کلاسهای ترم تابستان 1394/04/30

پایان کلاسهای ترم تابستان 1394/06/05

شروع امتحانات ترم تابستان 1394/06/09

پایان امتحانات ترم تابستان 1394/06/12

شروع ثبت نام ترم تابستان 1394/04/20

پایان ثبت نام ترم تابستان 1394/04/23

شروع کلاسهای ترم تابستان 1394/04/30

پایان کلاسهای ترم تابستان 1394/06/05

شروع امتحانات ترم تابستان 1394/06/09

پایان امتحانات ترم تابستان 1394/06/12 
 
  
 

پست الکترونیکی
info@takestan.ac.ir